Svensk Olja & Kol Konsult AB är ett i Stockholm baserat konsultföretag. Vi är fem anställda men har större kapacitet vid behov. Vårt huvudsakliga område är olje- kol- och lacknaftabåtar. Vi ägnar oss åt båtlossning, hantering, sanering och övervakning.